5 dôvodov prečo vymeniť rozvody v bytovom dome

Čistenie a monitoring kanalizácie

Vysokotlakové čistenie kanalizácie patrí medzi najmodernejšie, najpoužívanejšie a najefektívnejšie metódy čistenia kanalizácii vo svete.

Tento typ čistenia kanalizácie realizujeme predovšetkým na čistenie ležatých rozvodov od priemeru potrubí DN 100 mm a viac v rodinných domoch, bytových domoch, firmách, priemyselných podnikoch, obciach, mestách atď.

Čistenie kanalizácie vysokým tlakom významne prispieva k predĺženiu životnosti kanalizácie a predchádzaniu havarijných stavov.

INSTALL – MONT & MONITORING s. r. o. 
Streďanská 5075/13, Topoľčany 955 03 
IČO: 54 751 527

  +421 903 117 530    info@install-mont.sk    office@install-mont.sk    facebook